Skip to main content

Winkelwagen

Close Cart

Disclaimer BOUF Academy

De cursus ‘introductie op het juridisch landschap in de zorg’ is een uitgave van de BOUF Academy. De BOUF Academy is een kennisinstituut voor de zorg(professional) en biedt hoogwaardige e-learning aan voor iedereen in de zorg of hier interesse in heeft.

BOUF Academy B.V.

Nooitgedacht 2
3701 AN Zeist
M: 06 25141099
contact@boufacademy.nl
www.boufacademy.nl

Door het bezoeken en/of gebruiken van de leeromgeving en leercontent van de BOUF Academy wordt ingestemd met deze disclaimer.

Definities

Leercontent: ​hieronder wordt in ieder geval verstaan: de door BOUF Academy ontwikkelde en aangeboden cursussen, masterclasses, webinars en daaraan ondersteunend beeld- en/of geluidsmateriaal zowel online als op locatie (blendedlearning).

Leeromgeving:de digitale omgeving waarop de leercontent beschikbaar wordt gesteld.

Cursist: individuele bezoeker en/of gebruiker van de leeromgeving.                  

  1. De BOUF Academy neemt bij het onderhouden en samenstellen van de leercontentde grootste zorgvuldigheid in acht. Desondanks is het evenwel niet geheel uitgesloten dat de geboden leercontent onjuistheden of onvolkomenheden bevat.
  2. De BOUF Academy kan niet instaan voor de juistheid van de informatie van derden waarnaar in de leercontent mondeling, schriftelijk en/of via beeld wordt verwezen.
  3. De BOUF Academy kan niet garanderen dat de leeromgeving en de leercontent foutloos of ononderbroken functioneert.
  4. De BOUF Academy kan de leeromgeving en de leercontent naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen. De BOUF Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging van de leeromgeving en/of de leercontent.  
  5. Op de cursist rust een eigen verantwoordelijkheid voor het gebruiken en toepassen van de leercontent.
  6. De BOUF Academy is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voor cursist voortvloeit c.q. voortvloeien uit het bezoeken dan wel gebruikmaken van de leeromgeving en de leercontent.
  7. De BOUF Academy behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de leercontent.
  8. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de leercontent zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BOUF Academy, respectievelijk de rechthebbende, over te nemen, te vermenigvuldigen of openbaar te maken.
  9. BOUF Academy behoudt zich het recht voor de tekst van deze disclaimer te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.