Onze expert vanuit BOUF Legal en tevens hoofddocent BOUF Academy, Loubna Boufrach, spreekt vanuit ervaring als zij het heeft over governance, belangenbehartiging en invloed organiseren in het politieke speelveld en de stakeholderomgeving. Als oprichter van BOUF Legal heeft zij inmiddels al meer dan tien jaar ervaring met belangenbehartiging, specifiek voor de zorg, het onderwijs en de publieke sector.

Manoeuvreren in complexe situaties, kundig communiceren, partijen bij elkaar brengen én houden of ingewikkelde juridische kwesties, ze deinst er niet voor terug. In haar jaren aan ervaring weet zij hoe ze rust kan brengen in situaties en welke aanpak het meest geschikt is.

Waardegedreven en gemotiveerd zet zij haar kennis en ervaring in om vraagstukken in de zorg op te lossen en bij te dragen aan een betere zorg. Het delen van haar expertise via de BOUF Academy ziet zij als onderdeel hiervan, waarbij zij zorgprofessionals, adviseurs, beleidsmakers, bestuurder, toezichthouders en ieder die werkt in of rondom de zorg ondersteuning wil bieden bij zijn werkzaamheden.

Expertises:

  • Het organiseren van invloed en belangenbehartiging, zowel ambtelijk als politiek en bij stakeholders;
  • Het herijken of vormgeven van alle vormen van samenwerking in en tussen organisaties en mensen, waaronder coalitievorming en -begeleiding;
  • Dialoogvoering en het zijn van dagvoorzitter;
  • Executief handelen binnen complexe vraagstukken samen met opdrachtgevers en stakeholders, zorgen voor een goede afhechting en resultaat boeken;
  • Begeleiding en coördinatie in tijden van crisis.

Loopbaan en opgedane ervaringen:

  • In diverse (senior) beleidsfuncties – o.a. bij CIZ, ZN en Actiz – werkte ze aan transformatievraagstukken met juridisch-strategische componenten.
  • Tijdens haar periode in Brussel was ze namens ZN actief voor de European Healthcare Fraud & Corruption Network (EHFCN) en betrokken geweest bij de totstandkoming van de Directive grensoverschrijdende zorg en fraude.
  • Momenteel is zij naast haar werkzaamheden bij BOUF Legal lid van de Raad van Commissarissen bij Rabobank Midden Nederland en plaatsvervangend voorzitter, bestuurder Compliance voor de zorg en klankbordgroep voor NVTZ.
  • En bij BOUF Legal is zij o.a. coördinator van de ELC en adviseur voor een breed scala aan branche- en beroepsorganisaties in de zorg.

Loubna: “In de complexe wereld van zorg, onderwijs en publieke instellingen zijn de uitdagingen vaak veelzijdig en vereisen ze verschillende expertises. Ik geloof sterk in de kracht van multidisciplinaire samenwerking tussen juristen, politicologen en bestuurskundigen. Hoe dit werkt en hoe je vat kunt krijgen op de verschillende uitdagingen deel ik graag via  kennisinstituut BOUF Academy.”