Skip to main content

Winkelwagen

Close Cart

In september 2022 is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wordt deze maand (april 2023) behandeld door de Eerste Kamer. De verwachting is dat de eerste AmvB medio 2023 gaat gelden.

Wat regelt de Wegiz en wat betekent dit voor u?

De Wegiz gaat verplichten dat zorgaanbieders patiëntgegevens elektronisch met elkaar uitwisselen. Het is een kaderwet en bepaalt enkel dat de gegevensuitwisseling moet plaatsvinden en hoe dat moet gebeuren (techniek en taal). De wet verplicht niet welke gegevens er moeten worden uitgewisseld. Aanvullende regels kunnen bij algemene maatregel van bestuur worden opgesteld. Per gegevensuitwisseling wordt bekeken wanneer deze voor welke partijen verplicht worden gesteld.

Doel Wegiz

De wet moet uiteindelijk leiden tot een betere, snellere en efficiëntere zorg voor patiënten en vermijdbare fouten in de zorgverlening en in medicatie moet worden voorkomen. Verder moet de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens het werk van hulpverleners makkelijker maken.

Hoe willen ze dit gaan doen?

Zorgorganisaties, ICT-leveranciers en het NEN  werken al samen over hoe moet worden uitgewisseld, hun afspraken zijn en worden vastgelegd in specifieke NEN-normen. In april 2022 is het eerste NEN-traject in het kader van de Wegiz afgerond. Dit heeft geleidt tot het herzien van NEN 7503 (elektronisch voorschrijven van recepten en het verstrekken van medicatie).

Meer informatie over de Wegiz is hier te vinden.