Skip to main content

Winkelwagen

Close Cart

Z𝗼𝗿𝗴𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗷𝗲𝗻 𝘄𝗶𝗹𝗹𝗲𝗻 𝘀𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲𝗿 𝘃𝗲𝗿𝗯𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗴𝗲𝗴𝗲𝘃𝗲𝗻𝘀𝘂𝗶𝘁𝘄𝗶𝘀𝘀𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 🪪

Vorige week hebben 19 zorgorganisaties de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin ze oproepen om vaart te maken met betere en snellere uitwisseling van zorggegevens. Ze vinden dat de komst van belangrijke aanpassingen in wetgeving te lang op zich laat wachten.

𝗦𝗽𝗼𝗲𝗱𝘇𝗼𝗿𝗴 🏥

De organisaties hebben aan de bel getrokken vanwege het commissiedebat over acute zorg welke 3 april 2024 heeft plaatsgevonden.
👉 Juist in de spoedzorg is het van belang dat zorgverleners snel over de juiste gegevens beschikken.
👉 Dat is nu vaak niet het geval, waardoor zorgverleners extra inspanningen moeten leveren om aan de juiste gegevens te komen van de patiënt.
👉 Dat brengt extra risico’s op gezondheidsschade voor de patiënt met zich mee.

𝗠𝗮𝗮𝘁𝗿𝗲𝗴𝗲𝗹𝗲𝗻

Er ligt al een wetsvoorstel klaar om dit te regelen, de Wet opvraagbaarheid gegevens voor spoedeisende zorg (Wogs) 📃. Dit voorstel biedt een grondslag om gegevens in spoedeisende gevallen elektronisch op te mogen vragen. De zorgpartijen willen graag weten wat hier de stand van zaken is.

Medische gegevens kunnen uiteraard niet zomaar tussen zorgverleners uitgewisseld worden. De wettelijke grondslag om gegevens standaard te mogen uitwisselen in spoedsituaties, tenzij de patiënt bezwaar heeft gemaakt (opt-out), laat te lang op zich wachten volgens de zorgorganisaties. Zij roepen Kamerleden op om de minister vragen hierover in het commissiedebat te stellen.

Een opt-out-regeling zou naast het direct beschikbaar maken van zorggegevens in spoedsituaties ook administratieve lasten kunnen verminderen 💡. Daarom wordt er ook gepleit voor zo’n regeling in de niet-acute zorg.

𝗔𝗰𝘁𝘂𝗲𝗲𝗹 𝘁𝗵𝗲𝗺𝗮 📲

Elektronische gegevensuitwisselingen is een actueel thema in de zorg, omdat de zorg een digitaliseringsslag aan het maken is.
👉 Zo hebben de minister van VWS en zorgpartijen eind januari in het Integraal Zorgakkoord (IZA) het Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling getekend.
👉 Hierdoor verbinden zij zich aan afspraken die bijdragen aan landelijke elektronische gegevensuitwisselingen.

✅️ Bovendien is sinds 2023 de Wet elektronische gegevensuitwisseling in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat zorgverleners kunnen beschikken over complete en actuele gegevens van patiënten. Deze wet wordt de komende jaren verder in het zorgveld geïmplementeerd. Daarnaast is er ook een Europese verordening in de maak om makkelijker elektronisch medische gegevens uit te wisselen.

De digitaliseringsslag naar elektronische gegevensuitwisselingen zorgt ervoor dat de administratieve lasten voor zorgverleners verminderen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat er bij gegevensuitwisselingen veilig omgegaan wordt met gegevens en dat zorgverleners op de hoogte zijn van nieuwe wet- en regelgeving.

Meer weten?

Klik hier voor ons cursusaanbod rondom privacy in de zorg en de implementatie van de AVG.

Benieuwd wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie? Neemt contact met ons op en we bespreken graag alle mogelijkheden.